Priser

Följande avgifter avser medlemskap i Skolfederation per år. Avgift och omsättning anges exklusive moms.

För användarorganisation (skolhuvudmän)

  • Liten användarorganisation (upp till 500 elever): 5 000 SEK/år
  • Mellanstor användarorganisation (500-5 000 elever): 10 000 SEK/år
  • Stor användarorganisation (mer än 5 000 elever): 20 000 SEK/år
  • För användarorganisation som endast använder Skolfederation för att koppla upp mot Skolverket finns det en kostnadsfri instegsvariant, Skolfederation mini. Kryssa i vid ansökan om medlemskap att ni vill skriva tilläggsavtal om Skolfederation mini.

För tjänsteleverantör (baserat på omsättning)

  • Icke-kommersiell tjänsteleverantör: 500 SEK/år
  • Liten tjänsteleverantör (omsättning upp till 1MSEK/år): 5 000 SEK/år
  • Stor tjänsteleverantör (omsättning mer än 1MSEK/år): 10 000 SEK/år

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Internetstiftelsen tar ut en avgift på 50 kronor för fakturor och påminnelser som skickas per post.