Priser

Följande avgifter avser medlemskap i Skolfederation per år och gäller från 15 augusti 2013. Avgift och omsättning anges exklusive moms.

 

För användarorganisation (baserat på antal elever)

  • Liten användarorganisation (upp till 500 elever): 5 000 SEK/år
  • Mellanstor användarorganisation (500-5 000 elever): 10 000 SEK/år
  • Stor användarorganisation (mer än 5 000 elever): 20 000 SEK/år

För tjänsteleverantör (baserat på omsättning)

  • Icke-kommersiell tjänsteleverantör: 500 SEK/år
  • Liten tjänsteleverantör (omsättning upp till 1MSEK/år): 5 000 SEK/år
  • Stor tjänsteleverantör (omsättning mer än 1MSEK/år): 10 000 SEK/år

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. IIS tar ut en avgift på 50 kronor för fakturor och påminnelser som skickas per post.