Avtal

Här nedan finns dokumentlänkar till medlemsavtalen med dess bilagor för Skolfederation. Observera att firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste skriva under både kontaktuppgiftsblanketten och avtalet.

Har ni frågor om avtalen är ni välkomna att kontakta oss. Välj avtal och bilagor utifrån om ni är en användarorganisation (kommun, skola) eller en tjänsteleverantör.

Instruktioner för att ansöka om medlemskap i Skolfederation finns här.

Användarorganisation

Information om personuppgiftsbiträdesavtal finns här.

 

 Tjänsteleverantör

Uppsägning av medlemsavtal till Skolfederation.se gör du genom att fylla i Uppsägningsblanketten och skicka in den till Skolfederation. Kontaktuppgifter finns på blanketten. Ett bekräftelsemejl skickas när uppsägningen är behandlad.