Arkiv för äldre nyhetsbrev

Oktober 2018 #2

Projektleverans för Egil SCIMClient godkänt av styrgruppen! Styrgruppen har godkänt projektleveransen och det innebär att etapp 1 är avklarad. Det uppmärksammar vi såklart och uppmanar alla läsare av nyhetsbrevet att läsa Föreningen Sambruks projektidé.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/a10/

Oktober 2018

Internetdagarna 19 – 20 november 2018! Det svenska skolväsendets digitaliseringsstrategi har höga mål. Skolan står inför ett stort och viktigt arbete där fortsatt många frågor är obesvarade om hur barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/a9/

September 2018 #2

Initiativet Elevlegitimation kickoff 8 oktober 13.00-16.00! Det finns behov av att elever i grundskola och gymnasium kan logga in hos olika parter inom skolsektorn.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/a8/

September 2018

Gå med i projektet EGIL! Egil (Elever och grupper i läromedel) är ett projekt som kommer att underlätta och spara tid och pengar i hanteringen av elever och elevkonton i digitala läromedel.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/a7/

Augusti 2018

Kick off för Egil 29 augusti för dig som under våren har följt EGIL och vill ge projektet ett ordentligt avstamp.t ett ordentligt avstamp.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/a6/

Maj 2018

Föreningen Sambruk samordnar Egil och Skolfederation kör ett eget spår på årets Internetdagarna

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/a5/

April 2018

Den 23 april arrangerar Skolfederation ett seminarium i Helsingborg för skolhuvudmän som vill implementera SIS nya standard för SS 12000, för sin hantering av elever och grupper i läromedel.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2018_04/

Mars 2018

Skolfederation efterlyser skolhuvudmän för implementering! Vi har tidigare berättat om vårens implementation av ”Användare och grupper i digitala läromedel”. Syftet är att etablera en branschstandard för utbyte av provisioneringsinformation mellan skolhuvudmän och leverantörer.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2018_03/

Februari 2018

Efter lång väntan har äntligen SIS efterlängtade standard för skolan SS 12000 kommit. Namnet blev till sist ”Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan” och går att införskaffa på SIS webbplats.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2018_02/

Januari 2018

Välkommen till ett nytt år med många spännande händelser att se fram emot!

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2018_01/

December 2017

Vi önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år till våra medlemmar och alla som på olika sätt bidrar till Skolfederation.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2017_12/

November 2017-2

Varmt tack alla ni som närvarade på spåret för skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet under Internetdagarna. Nästan 200 personer hade anmält sig till spåret! Det är mycket glädjande att digital infrastruktur nu på allvar lyfts fram och ses som en avgörande faktor för såväl administration av elever och grupper som användande av digitala tjänster.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2017_11-2/

November 2017

Internetdagarna som IIS årligen arrangerar närmar sig med stormsteg och programmet är så gott som klart. I spåret, Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet 21 november har vi samlat nyckelpersoner som brinner för skolans digitalisering och som kommer att vara både talare och ingå i givande panelsamtal.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2017_11/

September 2017

Botkyrka visar vägen! Uppslutningen för erfarenhetsutbytet tillsammans med Botkyrka kommun var mycket god och samlade över 150 deltagare. På plats fanns även 23 leverantörer som ställde ut.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2017_09-2/

Augusti 2017

Utvecklingsprojektet där huvudmän och leverantörer samverkar för att implementera SIS standard för administration av elever och grupper i digitala läromedel fortskrider. Arbetsgrupperna sätter nu igång att skicka data tack vare en ny specialdesignad programvara. Målsättningen är att på Internetdagarna 21 november kunna visa upp färdiga lösningar.

Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2017-09 

Botkyrkas utbildningsförvaltning bjuder in till erfarenhetsutbyte om det digitala lärandet den 14 september i Hallunda Folkets Hus. SKL, Skolverket och Kristina Alexanderson, IIS, medverkar. (OBS! I nyhetsbrevet finns en länk till en undersida på Botkyrka kommuns webbplats som har bytt adress till: https://www.botkyrka.se/barn–utbildning/larande-i-en-digital-varld/digitala-ekosystemet.html )

Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2017-07

Juni 2017

Nu är vi +200 medlemmar i Skolfederation (140 användarorganisationer och 61 tjänsteleverantörer)! Pilotstudie i vardande för administration av digitala läromedel. Premiär för onlinekursen Introduktion till Skolfederation.

Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2017-06

Maj 2017

Tre nya medlemmar från Dalarna! Seminarium hos IIS om en bästa praxis för svensk elevlegitimation samlade leverantörer, integratörer, skolhuvudmän, E-legitimationsnämnden, med flera. Skolfederations aktuella utvecklingsprojekt har fått en egen sida. Nytt datum för federationsmingel och Svenskt federationsforum!

Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2017-05

Mars 2017

Efterfrågad ny standard från SIS om informationsöverföring inom skolans administration presenterades för intressenter. Skolfederation beger sig till Kalmar för att hålla informationsträff.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2017-03

Februari 2017
Nu har vi totalt 189 medlemmar i Skolfederation och Håbo blev den hundrade kommunen att gå med! SIS besöker IIS i mars och kommer att presentera sin nya standard för livscykelhantering av användarkonton m.m. IT-arkitekt Christian Alfredsson från Arena för lärande i Alingsås tipsar om hur man kan koppla Chromebook och G-Suite med Skolfederation i grunden.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2017-02

Januari 2017

SKL efterlyser en tydligare nationell samordning för skolans digitalisering. Verktyg och vägledning. Årets första skolfederationskurs.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2017-01

December 2016
Skolfederation önskar en god jul och blickar framåt. Nya medlemmar och vårens kurstillfällen. Artikel i IT-pedagogen.se om Skolfederation.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-13

Länkar till dokumentationen från Skolfederation på Internetdagarna.
Ny guide från IIS Digitala IdentiteterSå fungerar federationer. Den finns nu att ladda ner (gratis) eller beställa! Informationsmöte i Staffanstorp. Tack till er alla som deltog under Internetdagarna!
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-12

Internetdagarna 2016
Information om var och hur man följer spåret Digitaliseringens möjligheter i skolans värld från Internetdagarna, i direktsändning och även i sociala medier.
Läs mer: utskick om Skolfederation på Internetdagarna 2016-11

Programmet för Skolfederation på Internetdagarna
Skolfederation presenterar en heldag om strategier, beställarkompetens, initiativ och verktyg för en smartare skola. På talarlistan står bland andra Peter Karlberg från Skolverket, Johanna Karlén, Tony Mc Carrick, Mats Östling samt projektledarna bakom Alingsås berömda skolportal. Spåret modereras av Marie Spetz.
Läs mer: specialutskicket inför Internetdagarna

Oktober 2016
Skolfederation bjuder på ett fullmatat program på Internetdagarna; Digitaliseringens möjligheter i skolans värld. Nya medlemmar har tillkommit och en informationsträff planeras till Staffanstorp.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-10

September 2016
”Skolfederationsdagen” förnyar sig; breddas och sker under Internetdagarna.
Informationsträffar sker runt om i landet – hör av er så kommer vi!
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-09

Augusti 2016
Här är Botkyrkas egna film om hur federation förbättrat för elever och pedagoger.
Skolfederations nya logotyp presenteras.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-08

Juni 2016
Nu är vi 171 medlemmar i Skolfederation!
Integritetskommittén intresserade av federationen; förbättrat integritetsskydd och enklare hantering.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-06

April 2016
Missa inte filmklippen från erfarenhetsutbytet i Alingsås.
Sundsvall har skalat upp eduroam – hur kan din kommun ansluta sig?
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-04

Mars 2016
Programmet för erfarenhetsutbytet i Alingsås är nu spikat – du har väl anmält dig?
Vi är nu 157 medlemmar och Botkyrka lanserar i dagarna den tionde anslutna tjänsten via Skolfederation.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-03

Februari 2016
Anmälan till erfarenhetsutbyte i Alingsås; presentation av skolportalen Arena.
Information om nästa introduktionskurs till Skolfederation den 9 mars.
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-02

Januari 2016
Utökat medlemsbegrepp för Skolfederation.
Sök finansiering via Internetfonden!
Läs mer: Skolfederations nyhetsbrev 2016-01

#10 2015

Vi önskar alla medlemmar en god jul, ny introduktionskurs till Skolfederation, återupplev Svenskt federationsforum, intervju med Peter Karlberg på Skolverket.

https://skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_12/

#9 2015

Dags för erfarenhetsutbyte i Boden, intervju med Stefan Svanberg som är IT-ansvarig på utbildningsförvaltningen i Bodens Kommun samt information om Svenskt federationsforum på Internetdagarna i november.

https://skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_09/

#8 2015

Filmer från Skolfederationsdagen, erfarenhetsutbyte i Boden 27 oktober, kurs 13 oktober om hur man kommer igång som medlem samt Svenskt federationsforum på Internetdagarna 2015.

https://skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_08/

#7 2015

Hög tid att anmäla sig till vårt seminarium, goda exempel från Sandviken, Svenskt federationsforum på #IND15 samt mer om vår introduktionskurs till Skolfederation.

https://skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_08/

#6 2015

Läs mer om Skolfederationsdagen, intervju med Roland Hedberg om framtiden för app-inloggning, gå vår nya endagarskurs som introducerar skolfederation.

https://skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_06/

#5 2015

Nu är vi hundra medlemmar, bli medlem i eudoram, se videoklipp från erfarenhetsutbytet, anmäl dig till Skolfederationsdagen.

https://skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_05/

#4 2015

Följ erfarenhetsutbytet 23 april på webben, mindre kommuner som har gått ihop för att komma igång med Skolfederation, ny version av Skolfederations attributprofil samt aktuell teknisk information.

https://skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_04/

#3 2015

Anmäl dig till erfarenhetsutbytet, intervju med Marie Spetz, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ny medlem i Skolfederation

https://skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_03/

#2 2015

Workshop om anslutning av mindre tjänsteleverantörer, leverantörernas e-tjänster – nu på webben, vill ni anordna ett erfarenhetsutbyte?

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_02/

#1 2015

Hjälp oss att fylla vår kalender, workshop om SCIM för grupp- och klasshantering, digitalisering av den svenska skolan ställer krav på infrastrukturen.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2015_01/

#8 2014

Digital portallösning ger mer tid till elever, Skolfederation förklaras i animerad film, intervju med Staffan Hagnell inför Svenskt federationsforum på Internetdagarna.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2014_11/

#7 2014

Möt Skolfederation på årets Bokmässa, summering av Skolfederationsdagen, Svenskt federationsforum på Internetdagarna samt intervjuer med några tjänsteleverantörer.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2014_7/

#6 2014

Föreslå diskussionsfrågor till Skolfederationsdagen samt en intervju med Jörgen Hellgren på Svensk e-identitet AB.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2014_6/

#5 2014

Information om Skolfederations årligt återkommande seminarium i september, en hälsning till våra nya medlemmar.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2014_5/

#4 2014

Intervju med Patrick Lindén på SIS, Kunskapsskolan blev Skolfederations första friskolemedlem, kommunal wifi-samverkan i fokus i Linköping.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2014_4/

#3 2014

Intervju med Marie Spetz och Edward Jensinger från Helsingborgs kommun, nu kan fler använda sig av eduroam, kommande evenemang.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2014_3/

#2 2014

Återupplev seminariet på Åkersviksskolan, intervju med Gleerups Martin Ljungström, mer om tekniken bakom Skolfederation, resultat från medlemsundersökningen.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2014_2/

#1 2014

Erfarenhetsutbyte i Sundsvall, Intervju med Peter Falkheden på Studentlitteratur, intervju med Björn Swedén på Hedbergska skolan.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2014_1/

#9 2013

Välkommen på erfarenhetsutbyte i Sundsvall, intervju med IT-samordnare Lennart Henriksson, intervju med Jonas Ryberg på Unikum, referat från Internetdagarna.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_9/

#8 2013

Strid ström av nya medlemmar, heldag om federationslösningar på Internetdagarna.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_8/

#7 2013

Medlemsmöte i Härryda kommun, intervju med Johan Wahlström på SKL, nystartat Twitter-konto.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_7/

#6 2013

Heldagsseminarium i Stockholm, medlemsmöte i Härryda kommun, Intervju med P-M Andersson och Mattias Olsson på Stockholms stads utbildningsförvaltning.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_6/

#5 2013

Heldagsseminarium i Stockholm, ny lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_5/

#4 2013

Nytt seminarium med Skolfederation, intervju med Tina Åhlstrand (Sandviken) samt Anna Mybeck och Roger Juhlin (Lerum). BILD SAKNAS.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_4/

#3 2013

Kom igång med Skolfederation, testskolan visar skarpa exempel, erfarenhetsutbyte i Sandviken.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_3/

#2 2013

Lansering av testkolor, referat från erfarenhetsutbyte i Uppsala.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_2/

#1 2013

Inför erfarenhetsutbyte och workshop i Uppsala, intervju med Sophie Österberg.

https://www.skolfederation.se/nyhetsbrev/2013_1/