App-inloggning

Även om det är fullt möjligt för en leverantör av en app* att implementera stöd för Skolfederation och vissa leverantörer redan har löst det så upplever många det som komplext och svårt att hantera.

För att underlätta implementationen för tjänsteleverantörer har Skolfederation utvecklat en lösning som översätter SAML från användarorganisationernas identitetsutfärdare, till OpenID Connect.
Proxy

Lösningen är baserad på den öppna mjukvaran SATOSA https://github.com/SUNET/SATOSA

Växlingen av protokoll innebär att tjänsteleverantören tillämpar OIDC samtidigt som identitetsutfärdaren kan använda befintlig SAML-IdP.

Proxy för OIDC

En utförligare teknisk beskrivning finns på https://fedwiki.atlassian.net/wiki/display/SKOL/5.+AppProxy+Beta

*med appar avses här native-appar för exempelvis android eller iOS