Anmälan om medlemskap i Eduroam

  * = obligatorisk information

  ORGANISATION

  Namn organisation/företag *

  Organisationsnummer *

  Postadress *

  Postnummer *

  Ort *


  AVTALSTECKNARE

  Avtalstecknare namn *

  Avtalstecknare e-postadress *

  Avtalstecknare mobiltelefonnummer *

  Avtalstecknare personnummer *

  Vid fler än en avtalstecknare vänligen ange motsvarande info för den/de här:

  - Här kan ni (gäller framför allt kommuner och landsting) bifoga underlag som bevisar att avtalstecknaren/-tecknarna har rätt att signera avtalet:


  KONTAKTPERSONER

  - Bifoga här ifyllt dokument med era kontaktuppgifter *:
  (grunddokumentet finns här: https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2017/12/Anmalan-eduroam.pdf)


  E-postadress till dig som skickar in denna medlemsanmälan *


  Eventuella kommentarer

  I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.skolfederation.se/om/integritetspolicy/