Videoarkiv

Här är de videoklipp från seminarier, konferenser och liknande som strömmats för Skolfederation.

Här kan du se alla som talade på spåret för skolans digitala infrastruktur 21 november under Internetdagarna 2017.

Peter Karlberg om regeringens nationella strategi för digitalisering av skolan
Tony mc Carrick om Botkyrkas digitaliseringsprocess
Carl Heath om digitalisering i skolan
Robert Sundin vad är skolfederation
Christian Alfredsson om hur elevadministration går till idag 
Palle Girgensohn om SS12000
Staffan Hagnell bästa praxis för elevlegitimation
Eva Sartorius om elevlegitimation

Erfarenhetsutbyte i Botkyrka, 14 september 2017


Medverkande: IT- och utbildningsansvariga i Botkyrka kommun, SKL och Skolverket, med flera. Keynote: Kristina Alexanderson, IIS.

 

Internetdagarna 22 november, 2016

Skolfederations årligt återkommande seminarium utvecklades 2016 till att bli en heldagskonferens på Internetdagarna som arrangeras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Peter Karlberg presenterar nuläget, statistik samt Skolverkets nationella strategier; Digitaliseringens möjligheter att bidra till utveckling av undervisningen och effektivare verksamhet. Botkyrka kommun presenterar hur deras skola ökat tillgänglighet och inkludering med sin digitaliseringsstrategi och en pedagog visar exempel hämtade från klassrummet. Här ser du även: samverkan kring digitala resurser, Alingsås kommuns presentation av Arena för lärande, SKL:s förändringsledningsarbete, LIKA-verktyget samt stöd för att öka beställarkompetensen. Sändningen avslutas med en panel om beställarkompetens och hur den kan förbättras.

 

Erfarenhetsutbyte i Alingsås 7 april, 2016


En heldag där Alingsås kommun berättar om sitt arbete med Skolfederation och skolportalen Arena som bygger på öppen källkod. Under dagen medverkade också Peter Karlberg från Skolverket samt Ängelholms kommun och andra aktörer som beskrev utvecklingen av sitt federativa arbete och användningen av digitala läromedel.

 

 

Svenskt federationsforum 23 november, 2015

En heldag om identitets- och behörighetsfederationer och hur de kan förenkla informationsåtkomst mellan organisationer. Under dagen presenterades status för Swamid, eduroam, Sambi, Skolfederation samt Svensk e-legitimation, där man berättade om sina utmaningar, möjligheter och planer. Flera olika systemintegratörer kom också för att presentera sina erfarenheter och lösningar för att utveckla de federativa lösningarna.

 

Erfarenhetsutbyte i Helsingborg 23 april, 2015

 

 

Skolfederationsdagen 16 september, 2015

På Skolfederationsdagen 2015 diskuterades användning och vidareutveckling av Skolfederation för att ge bästa möjliga nytta för den svenska skolan. Några av de teman som berördes under dagen var hur vägen kan se ut från avtal till faktiskt nytta, hur man kan övervinna utmaningarna och utnyttja möjligheterna, administration av konton och utrustningar samt Skolfederation i framtiden. Evenemanget hölls på World Trade Center i Stockholm.

 

Erfarenhetsutbyte i Helsingborg 23 april, 2015

2015 års första erfarenhetsutbyte om Skolfederation skedde i Skåne, där Helsingborgs stad stod som värd. Nu kan du återuppleva dagen. Den 23 april delade Helsingborgs stad med sig av sina erfarenheter kring digitaliseringen av skolan och om sitt arbete med Skolfederation. Självklart sände vi allt på nätet. Vill du se sändningen i sin helhet hittar du den här.

 

Svenskt federationsforum 25 november, 2014

En fullspäckad dag om identitets- och behörighetsfederationer och hur de kan förenkla informationsåtkomst mellan organisationer. Under dagen presenterades status för Swamid, eduroam, Sambi, Skolfederation samt Svensk e-legitimation, där de berättade om sina utmaningar, möjligheter och planer. Flera olika systemintegratörer presenterade sina erfarenheter och lösningar för att utveckla de federativa lösningarna. Evenemanget riktade sig till alla som arbetar med federativa inloggningslösningar.

 

Skolfederationsdagen 16 september, 2014

På Skolfederations årligt återkommande seminarium diskuterades användning och vidareutveckling av Skolfederation för att ge bästa möjliga nytta för den svenska skolan. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av erfarenheter från de som kommit längst i användandet av Skolfederation, delta i gruppdiskussioner, och mingla. Evenemanget hölls på World Trade Center i Stockholm.

 

Erfarenhetsutbyte i Sundsvall 17 februari, 2014

Sundsvalls kommun har arbetat målmedvetet för att komma i gång med användningen av digitala lärmedel. I arbetet har ett tjugotal pedagoger och ett hundratal elever på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall deltagit tillsammans med de två stora läromedelsförlagen Gleerups och Studentlitteratur, IT-organisationen i Sundsvall, och teknikleverantörerna IST och Mobility Guard. Under det nyligen genomförda erfarenhetsseminarie kunde man ta del av deras erfarenheter och fortsatta planer för användning av digitala lärresurser.

 

Skolfederation, utveckling och möjligheter 5 september, 2013


På seminariet diskuterades möjligheter med Skolfederation och hur det federativa samarbetet kan vidareutvecklas för att erbjuda den bästa möjliga lösningen för skolan. 30 kommuner, 30 tjänsteleverantörer och ett tiotal organisationer samlades för att slå sina kloka huvuden ihop och fokus låg på att diskutera hur Skolfederation skulle kunna se ut i framtiden. Seminariet hölls på Finlandshuset i Stockholm.

 

Skolan och Skolfederation 25 september, 2012


Vad innebär det för skolans ledning att elever och pedagoger kan få tillgång till en enkel inloggning? Seminariet riktar sig till alla som har funderingar kring den federativa samverkan som Skolfederation erbjuder och speciellt alla ni som arbetar på skolförvaltningen, som skolans IT-strateger, upphandlare av läromedel samt leverantörer av digitala läromedel. Seminariet hölls den 25 september på Hotel Rival, Mariatorget i Stockholm.