Utveckling

Här hittar du aktuella projekt som Skolfederation arbetar med och samverkar inom. Har du frågor, kontakta oss gärna via info@skolfederation.se

Egil SCIMClient (ESC)


Det blir en avsevärt enklare och tidsbesparande administration av elevdata med hjälp av Egil SCIMClient.

Projektet för Egil SCIMClient (ESC) som Föreningen Sambruk har samordnat är klart och projektleveransen är godkänd av styrgruppen. För skolorna innebär Egil SCIMClient (ESC) att man slipper manuell hantering av elevdata i externa tjänster eftersom ESC hämtar uppgifter om de elever som ingår i urvalet till en viss tjänst och skickar dem till tjänsten. Klienten ser också till att uppgifter korrigeras i tjänsten om de ändras hos skolhuvudmannen och att kontot raderas när det inte längre ingår i urvalet. Läs mer om arbetet.

 

Elevlegitimation – ett konkret initiativ

Samtal om elD för elever har förts vid flera tillfällen, bland annat under Internetdagarna 2017. Nu genomförs ett bredare initiativ för att ta nästa steg i utvecklingen. Initiativet består av tre delar; 1) ta fram tillitsramverk, 2) genomföra piloter och 3) kommunicera.

Bakom länken kommer vi att tillgängliggöra all dokumentation som är nödvändig för initiativet. Dokumentationen kommer att vara i word-format av den anledningen att alla ska kunna redigera innehållet.

Initiativet uppmuntrar till deltagande – sprid gärna i era nätverk. Målgrupper som är definierade är:

  • Skolhuvudmän, både kommunala och i privat regi
  • E-legitimationsutfärdare
  • Ansvariga för digitala tjänster inom skolsektorn med behov av stark autentisering

Övriga målgrupper är Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Internetstiftelsen i Sverige (IIS) med Skolfederation, Myndigheten för digital förvaltning och övriga intresserade.

 

Inloggning för appar
Skolfederation har utvecklat en lösning som översätter SAML från användarorganisationernas identitetsutfärdare till OpenID Connect. Arbetet med utveckling av en lösning för federering av native-appar för Android och iOS har fortsatt i samverkan med AcadeMedia och SchoolSoft. Läs mer.

 

Här har vi samlat utveckling och tidigare initiativ.