Tidigare evenemang

Här listar vi tidigare evenemang och i förekommande fall länk till dokumentation.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

  • Samverkan för enkel inloggning, Internetdagarna – 25 nov 2013
  • Erfarenhetsutbyte i Härryda kommun – 2 oktober 2013
  • Framtidens läromedel, Hur ser Sveriges skolas användning av digitala tjänster och läromedel ut i framtiden? 24 sept 2013
  • Seminarium, Skolfederation, utveckling och möjligheter – 5 sept 2013
  • SETT, Skolfederation och digitala lärresurser – 18 april 2013
  • Erfarenheter från Sandvikens kommuns arbete med Skolfederation – 16 april 2013
  • Erfarenheter från Uppsala kommuns arbete med Skolfederation – 18 januari 2013