Samverkan för administration av elever och grupper i läromedel

Det har länge saknats standarder för hantering av läromedel och det har gjort det krångligt för huvudmän, skolor och lärare att skaffa och använda digitala läromedel.

Olika aktörer har påbörjat arbeten och det finns i dagsläget vissa proprietära (icke öppna) standarder. Läromedelsföretagens branschorganisation Svenska Läromedel, som idag har 14 medlemsföretag, vill bidra till att gemensamt ta fram en erkänd och öppen standard. Man befarar annars att den för användarna krångliga hanteringen kan utgöra ett hinder för skolans digitalisering.

Självfallet kräver alla lösningar mycket arbete och en standard räcker inte, men det förenklar för alla parter.

Idag står digitala läromedel endast för 8% av försäljningen uppger Svenska Läromedel.

Aktörerna samlas för samverkan

Svenska Läromedel arrangerade i samarbete med Skolfederation ett seminarium för att diskutera möjligheterna att ta fram standardattribut för digitala läromedel. Till seminariet som hölls hos IIS i Stockholm den 2 juni var läromedelsföretag, huvudmän, Skolverket, SKL och andra relevanta aktörer på plats för att i samverkan gå vidare. Där presenterades ett förslag till en attributsprofil i kombination med en federationslösning som Jakob Schlyter på Kirei och Palle Girgensohn från SIS arbetsgrupp har tagit fram. (I den nya standarden för informationstransport från SIS, Skolschema, finns nämligen grupp-attribut för livscykelhantering och förprovisionering av användare/ användarkonton.)

Det blev ett samtal om var vi står och hur vi kan gå vidare. Alingsås, Ängelholm och kommunerna i Höglandet vill gå vidare och testa den föreslagna lösningen (i en så kallad POC, proof of concept) tillsammans med intresserade läromedelsföretag.

Film från panelsamtal om POC och SS12000

Nedan finns en film från panelsamtalet om Administration av elever och grupper i läromedel från Internetdagarna november 2017, där deltagarna diskuterar arbetet med POC. Här kan du också ladda ner presentationerna om hur elevadministration går till idag och en presentation om SS12000 som kommer att vara tillgänglig inom kort. Även dessa från Internetdagarna 2017.

Christian Alfredsson om hur elevadministration går till idag
Palle Girgensohn om SS12000

Nästa steg

Möten hålls regelbundet. Vill du veta mer? Kontakta Staffan Hagnell: staffan.hagnell@iis.se (alternativt: info@skolfederation.se)

Dokumentation

Många är intresserade och för att arbetet ska vara så transparent som möjligt har vi samlat samtliga minnesanteckningar från arbetsmöten och veckoavstämningar på den här wikisidan.

Arbetsmötet 2017-08-21:

Arbetsmötet 2017-06-27:

 

Innehållet uppdateras löpande.