2020-09-23 Administration av digitala läromedel och DNP

En stor utmaning för skolhuvudmän är att effektivt och säkert administrera digitala läromedel och digitala nationella prov som Skolverket kommer att tillhandahålla från och med 2023.

Skolhuvudmännen har kommit olika långt och har olika förutsättningar och under det här seminariet samlar vi en gemensam bild över utmaningarna som skolhuvudmännen står inför och vilka krav och ambitioner skolhuvudmannen bör ha på sin lösning för att effektivt och säkert kunna hantera digitala läromedel och digitala nationella prov.

Skolfederation arrangerar ett seminarium där du är varmt välkommen att delta. Seminariet är helt digitalt och vi ses i videoverktyget Zoom.

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-09-23
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Eventet är fullbokat.

PRESENTATIONER:

Internetstiftelsen: Introduktion

Gleerups: Vad önskar en läromedelsproducent utav en skolhuvudmans hantering av användare och digitala läromedel?

Skolverket: Vilken kravbild har Skolverkets försöksverksamhet och DNP på skolhuvudmannens informationshantering?

Samlade anteckningar från gruppdiskussionerna. (Obs! Endast anonymiserade och ännu inte analyserat)

Resultat från mentifrågorna

Frågor från chatten finns här

AGENDA (Med reservation för ändringar)

09:00 Inledning
Välkommen!
Summering av vårens aktiviteter
Redovisningar av miniundersökning
 
Behov och krav
Vad önskar en läromedelsproducent utav en skolhuvudmans hantering av användare och digitala läromedel? Marcus Ander, Hans Ekdahl, Gleerups
Vilken kravbild har Skolverkets försöksverksamhet och DNP på skolhuvudmannens informationshantering? Skolverket
 
Panel: Utmaningen vi står inför
Deltagare från skolhuvudman, Gleerups, NE, NoK och Skolverket.
Mentifrågor
Paus 10 min
Gruppdiskussioner
Vilka är problemen med dagens lösningar för hantering av digitala läromedel och DNP?
Vilka metoder och standarder är viktiga att Skolverket stödjer för att ta tillvara gjorda investeringar hos er huvudmän?
Vilken samverkan skulle ni vilja se sker för att underlätta er hantering av digitala läromedel och DNP?
Summering av gruppdiskussionerna
Panel: Vision och lösningar
Frågor:
Reflektion över gruppdiskussionerna
Vilka krav bör en huvudman ställa på en lösningar för administration av digitala läromedel?
Deltagare:
Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
  Andreas Galistel, Läromedia
  Johanna Karlén, Swedish Edtech
  Skolverket
   
  Fortsatt arbete
   
12:00 Slut