2022-03-09 E-id och behörighet för skolan

 

Datum: Onsdag 2022-03-09
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.

Anmäl dig här!

AGENDA

TBD.