2021-12-01 Förberedelser för digitala nationella prov (DNP)

Seminariet är kostnadsfritt och sker digitalt. Länk att ansluta publiceras i god tid innan eventet.

Datum: 2021-12-01
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Hur: Digitalt, i videoverktyget Zoom

Anmäl dig här.