2021-11-24 Praktisk hantering av skolans personuppgifter

Skolans digitalisering pågår för fullt, såväl i klassrummen som med skolans administrativa processer. Skolan har en stor utmaning med att behandla känsliga personuppgifter för barn och unga. En utmaning som bara kan förväntas öka de kommande åren. Hur skolhuvudmannen bäst ska ta sig an denna stora utmaning är inte givet.

Under seminariet diskuterar vi huvudmännens erfarenheter av sin personuppgiftshantering för skolan och identifiera samarbetsmöjligheter för att effektivisera arbetet med att leva upp till GDPR:s krav.

Under seminariet kommer även Google att informera om deras arbete med sin personuppgiftshantering.

 

Seminariet är kostnadsfritt och sker digitalt. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.

 

Ta del av presentationerna här:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Tankar om personuppgiftshantering: Göran Westerlund, Alingsås kommun

Google Cloud – GDPR & International Data Transfers: Fenitra Ravelomanantsoa, Google

Status från Sambruk om apphantering och PuB-avtal: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk

 

Här finns sammanställningen av anteckningarna

 

Resultatet från mentiundersökningen

Frågor från chatten finns här

 

Agenda

09:00 Inledning
Tankar om personuppgiftshantering: Göran Westerlund, Alingsås kommun
Google Cloud – GDPR & Data transfers: Fenitra Ravelomanantsoa, Google (Presentationen är på engelska)
  • Bio: Fenitra joined Google Cloud in 2017 to implement strategic data protection and regulatory compliance programs for Google Cloud across EMEA. He currently leads the EMEA Cloud Privacy team, based in Zurich. Prior to joining Google Cloud, Fenitra served as a legal counsel and privacy officer for the AXA Group.
Panel med huvudmän:
  • Emma Hagman-Rang, Växjö kommun
  • Katarina Eriksson, Luleå kommun
  • Cecilia Jansson, Vaxholms kommun
  • Angelica Petterson, Norrtälje kommun
Status från Sambruk om apphantering och PuB-avtal: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
Redovisning av svaren från mentiunderökningen
10:30 Paus 10min
Diskussionsgrupper
Summering av diskussionsgrupper
Panel och summering av dagen
  • Deltagare
  • Emma Hagman Rang, Växjö kommun
  • Göran Westerlund, Alingsås kommun
  • Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
12.00