2021-11-10 Leverantörernas lösningar för digitala nationella prov (DNP)

Skolverket har upphandlat en provplattform för införande av digitala nationella prov (DNP) som innebär att alla skolhuvudmän behöver säkerställa att lärare och elever kan logga in i provplattformen och genomföra proven när det är dags. Det är också huvudmännens ansvar att se till att de tekniska och organisatoriska förutsättningarna finns, att hårdvaran duger, att de digitala tjänster finns på plats som behövs för en säker informationsöverföring och att inloggning och åtkomst fungerar.

Leverantörerna å sin sida behöver utveckla och anpassa sina tjänster och erbjudanden för att matcha kraven och leverera det som efterfrågas.

I det här seminariet visar några olika leverantörer sina lösningar och vi för ett samtal kring vad som saknas och behövs framöver. Det blir också en genomgång av de olika stöd och vägledningar som finns från Swedish Edtech Industry, Inera och Skolverket. Utifrån det diskuterar vi utmaningar och behov, vad saknar huvudmännen idag i form av såväl tekniska lösningar som stöd, checklistor och vägledningar.

Datum: 2021-11-10
Tid: Kl 09.00 – 12.00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom

 

Ta del av dagens presentationer:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Lösningsförslag för digitala nationella prov (DNP) från några leverantörer:

Eventful: Andreas Eng och Patrik Eide

Qlosr: Martin Öster

Atea: Mattias Bruhn

Stöd för digitala nationella prov:

Skolverket om checklistor och stöd: Anders Brick, Skolverket

Checklista och stöd från Swedish Edtech: Johanna Karlén, Swedish Edtech (Länk till filmen om stöd)

Ineras arbete med stöd för DNP: Börje Shameti Lewin, Inera

Resultatet från mentiundersökningen

Frågor från chatten finns här

Sammanställningen gruppdiskussionen finns här

AGENDA

09:00 Inledning
 • Syfte med dagen och summering av seminariet om förberedelse för digitala nationella prov 27 oktober: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 • Mentifrågor
 • Introduktion till leverantörernas lösningar för digitala nationella prov: Johanna Karlén, Swedish Edtech
Lösningsförslag för digitala nationella prov (DNP) från några leverantörer
 • Eventful: Andreas Eng och Patrik Eide
 • Qlosr: Martin Öster
 • SchoolSoft: Roland Jarlbäck
 • Atea: Mattias Bruhn
Panel med leverantörerna
 • Har vi idag den bredd på lösningar som behövs för DNP? Ser ni att det saknas något för att huvudmännen ska vara redo för DNP?
Panel med huvudmän
 • Vad är era reflektioner på det sagda?
  • Gijs Koppers, Lunds kommun
  • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
Intro till checklistor och stöd till huvudmännen: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 • Skolverket om checklistor och stöd: Anders Brick, Skolverket
 • Checklista och stöd från Swedish Edtech: Johanna Karlén, Swedish Edtech
 • Ineras arbete med stöd för DNP: Börje Shameti Lewin, Inera
Sammanfattning med ovan talare: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
Genomgång av resultatet av mentiundersökningen
10:40 Paus
Gruppdiskussioner
 • Motsvarar leverantörernas lösningar och stöd för digitala nationella prov era förväntningar?
 • Synpunkter checklistorna och stödet från Skolverket, Swedish Edtech och Inera?
  • Har ni börjat titta på dem, använder ni dem, saknar ni något?
Redovisning av diskussionsfrågorna
Panel och sammanfattning
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech
 • Börje Shameti-Lewin, Inera
 • Anders Brick, Skolverket
 • Carl-Gunnar Thosteman, Klippans kommun
 • Kristina Johansson, Sandvikens kommun
12:00