2021-10-27 Förberedelser för digitala nationella prov (DNP)

Perspektiv för detta seminarium är Skolverket och huvudmän.

Datum: 2021-10-27
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom.

Anmäl dig här.

Seminariet är kostnadsfritt och sker digitalt. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.