2021-10-27 Förberedelser för digitala nationella prov (DNP)

Skolverket har tagit fram en ny tidplan för när digitala nationella prov (DNP) ska börja gälla. Digitala nationella prov påverkar alla Sveriges skolhuvudmän som behöver förbereda sig och ha nödvändig teknik och digital kompetens på plats för att kunna genomföra proven.  

I det här seminariet deltar Skolverket och presenterar målsättningar och tidplan och vilka krav som kommer att finnas på skolhuvudmännens digitala infrastruktur. Swedish Edtech deltar och presenterar sitt stöd för huvudmän och skolor i deras arbete med att skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra digitala nationella prov (DNP) i Skolverkets kommande provplattform. 

 

Datum: 2021-10-27
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom.

 

Ta del av presentationer från seminariet:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Skolverkets tidplan för DNP: Marcello Marrone, Skolverket

Skolverkets grundläggande tekniska förutsättningar: Richard Walls, Skolverket

Erfarenheter från försöksverksamheten: Jenny Sellberg, Skolverket (Länk till DIGG:s ramverk för samverkan)

Branschens gemensamma DNP-stöd: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry (Länk till filmen om stöd)

Frågor från chatten finns här

Resultatet från mentiundersökningen finns här

Sammanställningen gruppdiskussionen finns här

Agenda

Moderator: Staffan Hagnell, Internstiftelsen

09:00 Inledning av moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
  • Summering från föregående seminarium den 23 februari
Planering för digitala nationella prov (DNP):  Skolverket
  • Skolverkets tidplan för DNP: Marcello Marrone, Skolverket
  • Grundläggande tekniska förutsättningar: Richard Walls, Skolverket
  • Erfarenheter från försöksverksamheten: Jenny SellbergSkolverket
Branschens gemensamma DNP-stöd: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
Paus 10min
Gruppdiskussion
  • Vilka reflektioner gör ni efter att ha sett den nya tidplanen?
  • Vilken information är viktigast att ni får från Skolverket för att kunna arbeta vidare med att förbereda er för DNP?
  • Vilka är era önskemål på leverantörernas lösningar för DNP?
Summering av gruppdiskussionerna
Panel: Summering och fortsatt arbete:
  • Marcello Marrone, Skolverket
  • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
  • m.fl
12:00