2021-10-20 Digitala läromedel, uppföljning

Frågan om digitala läromedel har redan varit föremål för flera seminarier i Skolfederations seminarieserier. En hel del utvecklingsarbete har också igångsatts. Det gäller huvudmännens arbete med interna processer; det gäller olika beställningsportaler; det gäller leverantörerna och Skolverket. I fokus står begrepp, processer och standarder för att hitta, välja, distribuera och använda läromedel. I höstens seminarium tar vi temperaturen på utvecklingsarbetet så här långt för arbetet med EGIL och Skolsynk, för olika lösningar för beställningsportaler, för SKR Adda:s arbetet med nytt ramavtal för läromedel och för standardiseringsarbetet. Huvudfokus är dock skolhuvudmännens behov och önskemål – var står de i sitt utvecklingsarbete, vad är nästa utvecklingssteg och hur kan vi gemensamt ta oss an utmaningarna?

 

Seminariet är kostnadsfritt och sker digital. Länk att ansluta publiceras i god tid innan eventet.

Datum: 2021-10-20
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom

 

Ta del av presentationerna här:

Inledning: Jan Hylén, Education Analytics

Summering från seminariet om provisionering av skolans information: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

Status for digitala läromedel i svenska skolan: Andreas Galistel, Läromedia

Upphandling: Marita Lohmander, Adda

Standardiseringsarbetet: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry

 

Här finns sammanställningen av anteckningarna

 

Frågor från chatten finns här

Här finns resultatet av mentifrågorna

 

Agenda

Moderator: Jan Hylén, Education Analytics

09:00  Inledning: Jan Hylén, moderator
 • Summering från föregående seminarium: Jan Hylén, Education Analytics
 • Summering från seminarium om provisionering av skolans information den 29 september: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
 • Mentifrågor
09:10 Status bland huvudmännen från ett utifrånperspektiv
 • Andreas Galistel, Läromedia
 • Gabriel Wallén, Skolon
Var står huvudmännen, stämmer bilden?
 • Andreas Eng, Eventful
 • Thomas Nilsson, Certezza
 • Tommy Almström,  PhenixId;
Upphandling
 • Marita Lohmander, Adda
 • Dynamiskt inköpssystem (DIS): Leo Eriksson, Göteborgsregionen (GR)
Paus
Standardiseringsarbetet
 • Status för BOL-API:er: Leo Eriksson, Göteborgsregionen (GR)
 • AG06: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
Panel: Är huvudmännen redo för en effektiv beställnings- och leveransprocess?
 • Peter Karlberg, Skolverket
 • Marcus Ander, Gleerups
 • Marcus Billström, Majema
 • Conny Velén, Nyköping kommum
 • Katarina Eriksson, Luleå kommun
 • Åsa Gustavsson, Höglandets it
Paus
10:50 Gruppdiskussioner
 • Vilket stöd saknar ni för en effektiv hantering av digitala läromedel (som inte nämnts tidigare i seminariet)?
 • Var står ni idag, vad är nästa steg kring digitala läromedel?
 • Tankar kring Adda:s nya upphandling?
 • Finns det någon fråga i hanteringen av digitala läromedel att samverka kring?
Summering av gruppdiskussioner
Panel: Vad är er uppfattning av dagen?
 • Conny Velén, Nyköping kommun
 • Emma Rang, Växjö kommun
 • Katarina Eriksson, Luleå kommun
 • Leo Eriksson, Göteborgsregionen
 • Peter Karlberg, Skolverket
12:00