2021-10-20 Digitala läromedel, uppföljning

Frågan om digitala läromedel har redan varit föremål för flera seminarier i Skolfederations seminarieserier. En hel del utvecklingsarbete har också igångsatts. Det gäller huvudmännens arbete med interna processer; det gäller olika beställningsportaler; det gäller leverantörerna och Skolverket. I fokus står begrepp, processer och standarder för att hitta, välja, distribuera och använda läromedel. I höstens seminarium tar vi temperaturen på utvecklingsarbetet så här långt för arbetet med EGIL och Skolsynk, för olika lösningar för beställningsportaler, för SKR Adda:s arbetet med nytt ramavtal för läromedel och för standardiseringsarbetet. Huvudfokus är dock skolhuvudmännens behov och önskemål – var står de i sitt utvecklingsarbete, vad är nästa utvecklingssteg och hur kan vi gemensamt ta oss an utmaningarna?

 

Seminariet är kostnadsfritt och sker digital. Länk att ansluta publiceras i god tid innan eventet.

Datum: 2021-10-20
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom

Anmäl dig här.

 

Agenda

Moderator: Jan Hylén, Education Analytics

 Inledning: Jan Hylén, moderator
  • Mål för dagen
  • Mentifrågor
Status
  • Var står huvudmännen
  • Panel med huvudmän
Beställningsportaler och upphandling
Standardiseringsläget, status och vad händer framöver?
Läromedelsproducenter
11:00 Paus
Gruppdiskussioner
Summering av gruppdiskussioner
Panel och summering av dagen
12:00