2021-09-29 Provisionering av skolans information

Idag är skolans digital lärmiljö utspridd på många olika system, med många olika leverantörer. I vart och ett av systemen finns information om till exempel elever och för att en elev ska få tillgång till rätt läromedel behöver skolan föra över informationen till respektive leverantör, så kallad provisionering. Skolverket som inför digitala nationella prov (DNP) kommer att ställa sina krav på provisionering, som alla skolhuvudmän behöver förhålla sig till. SIS standard SS12000 har tagits fram med mål att lösa provisioneringen, och många har kommit igång med arbetet. Vilka möjligheter och utmaningar finns i skolan idag för att påbörja arbetet?

I detta seminarium avhandlas provisionering av skolans information och vi ta del av och diskutera tjänsteleverantörernas och Skolverkets API:er för provisionering och hur huvudmännen kan komma igång med en standardiserad provisionering.

Seminariet är kostnadsfritt och sker digitalt. Länk att ansluta publiceras i god tid innan eventet.

Datum: 2021-09-29
Tid: 09.00 – 12.00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom

 

Ta del av presentationerna

Inledning: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

Provisionering för digitala nationella prov (DNP), Skolverket

SS12000:2020: Palle Girgensohn, PingPong

IST Educloud med SS12000: Jörgen Olsson, IST och  Mikael Nilsson, IST

Bild från panelsamtalet ”läromedelsproducenternas gränssnitt”: Andreas Galistel, Läromedia; Arvid Hemberg, NE; Hans Ekdahl, Gleerups; Marcus Billström, Majema

Fallstudie i pågående arbete med provisionering: Gijs Koppers, Lunds kommun

Här finns presentationen av mentisvaren

Frågor från chatten finns här

 

Agenda

Moderator: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

09:00 Inledning: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
 • Mål för dagen
 • Mentifrågor
Lösningar med SS12000:2020
Palle Girgensohn, PingPong
Jörgen Olsson, IST
Mikael Nilsson, IST
Tjänsternas gränssnitt
 • Panelsamtal: läromedelsproducenternas gränssnitt

Andreas Galistel, Läromedia
Arvid Hemberg, NE
Hans Ekdahl, Gleerups
Marcus Billström, Majema

 • Provisionering för digitala nationella prov (DNP): Skolverket
Att säkra provisionering i federation: Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen
10:20 Paus
10:30 Erfarenheter  från skolhuvudmän
 • Fallstudie i pågående arbete med provisionering: Gijs Koppers, Lunds kommun
 • Panelsamtal: Skolhuvudmän om provisionering till digitala lärresurser
  Martin Misgeld, Stockholm stad
  Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
  Mats Pålsson, Markaryds kommun
Gruppdiskussioner
Sammanfattning av gruppdiskussionerna
Panelsamtal: Fortsatt utvecklingsarbete
Palle Girgensohn, PingPong
Martin Misgeld, Stockholm Stad
Andreas Galistel, Läromedia
Leo Eriksson, Göteborgsregionen
Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
Sammanfattning av dagen
12:00 Slut