2021-05-18 Digitala läromedel – från val till undervisning

Seminariet är en uppföljning av seminariet den 9 februari ”Digitala läromedel – från val till undervisning”.

I detta seminarium behandlas tre frågeställningar: Status för BoL-projektet (beställning och leverans) och beställningsportaler, provisionering för läromedel och för digitala nationella prov samt standarder.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

 

 

Ta del av dokumentationen

Inledning – digitala läromedel, från val till undervisning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Att beställa och hantera digitala lärresurser: Andreas Galistel, LäroMedia

Federativ hantering av beställningsportaler: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

Provisionering för digitala nationella prov (DNP): Aras Kazemi, Skolverket

SIS TK450/AG6 arbete: Johanna Karlen, Swedish Edtech Industry

 

Sammanställning av anteckningar och menti

Här finns sammanställningen av anteckningarna från diskussionsgrupperna

Här finns presentationen och svaren av mentifrågorna

 

Agenda

09:00 Inledning av moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 • Ambitioner för dagen
 • Summering av diskussionerna från föregående seminarium den 9 feb 2021
 • Intro mentifrågor
Status för BoL-projektet och beställningsportaler
09:10 Beställningsportal utgående från BoL-projektets specifikationer:
Andreas Galistel, LäroMedia
Federativ hantering av beställningsportaler: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
 • Utveckling av Skolfederation
Panel: Om planer och förväntningar på beställningsportaler
 • Gabriel Wallén, Skolon
 • Jens Persson, VLM och Uppsala kommun
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Leo Eriksson, Göteborgsregionen
 • Marcus Ander, Gleerups
 • Mats Pålsson, Markaryd
Provisionering för läromedel och för digitala nationella prov
Provisionering för DNP: Aras Kazemi, Skolverket
 • Synergi mellan hantering av DNP och digitala läromedel avseende elevregister, livscykelhantering och säker överföring
 • Om krav, alternativ och förutsättningar för huvudmännen för att få ordning på hanteringen
Digitala lärresurser – förväntningar, Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
Standardisering
SIS TK450/AG6 arbete: Johanna Karlen, Swedish Edtech Industry
Panel –  Synergier mellan provisionering för DNP och för digitala läromedel
 • Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
 • Palle Girgensohn, PingPong
 • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
Genomgång av mentifrågorna
Paus
Gruppdiskussioner
Summering av gruppdiskussionerna
Panel om fortsatt arbete
 • Andreas Galistel, LäroMedia
 • Johanna Karlen, Swedish Edtech Industry
 • Leo Eriksson, Göteborgsregionen
 • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
Summering av dagen
12:00