2021-05-18 Digitala läromedel – från val till undervisning

Agenda och innehåll publiceras så snart det är möjligt.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

Anmäl dig till seminariet här.

 

Agenda

09:00 Inledning av moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
  • Ambitioner för dagen
  • Summering av diskussionerna från föregående seminarium den 9 feb 2021
  • Intro mentifrågor
09:10 SIS TK450/AG6 arbete: Johanna Karlen, Swedish Edtech Industry
Beställningsportal utgående från BoL-projektets specifikationer: Andres Galistel, LäroMedia
Panel med huvudmän och leverantörer
Genomgång av mentifrågorna
10:20 Paus
10:30 Gruppdiskussioner
Summering av gruppdiskussionerna
Panel om fortsatt arbete
Sammanfattning
12:00