2021-05-18 Från val till undervisning, del 2 uppföljning

Agenda och innehåll publiceras så snart det är möjligt.

Anmäl dig till seminariet här.