2021-05-11 Hantering av appar, del 2 uppföljning

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

Anmäl dig till seminariet här.