2021-05-11 Hantering av appar, del 2 uppföljning

Under seminariet ”Hantering av appar” den 17 februari, diskuterades ett samarbete mellan huvudmän avseende hantering av appar. Det resulterade i ett fortsatt arbete mellan intresserade huvudmän under ledning av Sambruk. Arbetet har avsett huvudmannens processer, bedömningskriterier och hur huvudmännen tillsammans kan påverka leverantörerna till en förbättrad utformning och hantering av appar. Under detta seminarium presenteras hur långt arbete har kommit och diskuteras hur en fortsatt samverkan kring hantering av appar bör ske.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Hantering av appar – uppföljning, del 2: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk

Processbeskrivning –  digital lärresurs kommunövergripande

Bedömningskriterier

 

Här finns sammanfattningen av anteckningarna från gruppdiskussionerna

Presentation från mentifrågorna finns här

Frågor från chatten finns här

 

Agenda

09:00  Inledning, Moderator: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
 • Summering av tidigare seminarier, om Sambruks arbete, och mål för dagen
 • Om arbetet i grupperna sedan seminariet den 11 februari 2021: Jan Hylén, Education Analytics
 • Mentifrågor
Processer
 • Presentation
 • Gruppdiskussioner
 • Summering
Paus
Bedömningskriterier
 • Presentation
 • Gruppdiskussioner
 • Summering
Paus
Leverantörspåverkan för bättre appar
 • Presentation
 • Gruppdiskussioner
 • Summering
11:45 Panel om fortsatt arbete
 • Cecilia Henriksson, Katrinholms kommun
 • Conny Velén, Nyköpings kommun
 • Emma Rang, Växjö kommun
 • Mari Palm, Håbo kommun
12:00