2021-05-04 Förberedelse för digitala nationella prov

När: 4 maj 2021
Tid: Kl. 14:00-15:30
Hur: Via distans. Länk publiceras i god tid innan eventet!

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

Eventet är fullbokat

Utbildningen inför digitala nationella prov (DNP) riktar sig till mindre friskolor som behöver förbereda sig för att ansluta till Skolverkets provplattform för att genomföra ett digitalt nationellt prov. Utbildningen arrangeras tillsammans med Friskolornas Riskförbund.

För att kunna ansluta till Skolverkets provplattform för digitalt nationellt prov behövs digitala enheter, lokalt nätverk och bredbandsuppkoppling. Därutöver behövs även en säker funktion för inloggning (IdP) och förmåga att föra över användaruppgifter till Skolverket. På detta seminarium diskuteras Skolverkets krav för inloggning till Skolverkets provplattform och vilka lösningsalternativ som finns utgående från huvudmännens olika förutsättningar.

I februari hölls ett mer allmänt hållet seminarium om DNP av Internetstiftelsen och Friskolornas riksförbund. Denna gång blir det mer tekniskt och det är därför bra att ni anmäler den person som har ansvar för it och/eller är beställare. Målsättningen är att du som mindre fristående huvudman efter detta seminarium ska vara bättre rustad för att kunna få rätt hjälp och ställa rätt krav på er leverantör.

På seminariet medverkar talare från Skolverket och Internetstiftelsen.

 

Ta del av presentationerna:

Skolverket om förberedelser och krav för DNP: Helén Molander, Richards Walls och Aras Kazemi, Skolverket

Kravbilden i detalj: Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen

Här finns anonymiserade frågor och Skolverkets svar från chatten

Här finns svaren på mentifrågorna

 

Agenda

 

14:00 Inledning: Moderator, Internetstiftelsen
  • Inledning, Andreas Arvidsson, Friskolornas Riksförbund
  • Mentifrågor, Internetstiftelsen
14:10 Skolverket
  • När blir proven digitala? (Helén Molander, projektledare)
  • Tekniska förberedelser hos huvudman och skola (Richard Walls, undervisningsråd)
  • Skolverkets kravbild för tekniska förutsättningar för att nå provplattformen (Aras Kazemi, arkitekt)
14:35 Frågor 10min
14:45 Kravbilden i detalj: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
  • IdP
  • Register
  • Provisionering
  • Federation
15:10 Frågor
Redovisning av mentifrågor
Gemensamma diskussionsfrågor
Summering av dagen och avslut
15:30