2021-04-27 Personuppgiftshantering: Hantering av skyddade identiteter

Under seminariet diskuteras hur skolans hantering av skyddad identitet påverkas av den snabba digitaliseringen. Att hantera skyddad identitet har sedan länge varit en viktig uppgift för skolan, men vad är viktigt att utveckla för digitala läromedel, lärplattformar och DNP.

Går ett effektivt skydd av personuppgifter att förena med strävan efter en digital likvärdighet i skolväsendet?

Hur ser hotbilden ut vid användning av digitala lärresurser och vad kan göras för att skyddade personuppgifter inte röjs.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Introduktion till skyddade personuppgifter: Jesper Thornberg, jurist, Internetstiftelsen

Hantering av skyddade identiteter: Pernilla Svensson och Kristina Palmström-Schäder, Lunds kommun

Bilaga: Lunds kommuns handlingsplan

Digitalisering 2.0: Peyman Vahedi, rektor, Ådalsskolan

 

Här finns sammanfattningen av gruppdiskussionerna

Här finns resultatet från mentifrågorna

 

Agenda

Moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

09:00 Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 • Om detta och tidigare seminarier
 • Mentifrågor
09:10 Rättsläget/Krav på skolans hantering av skyddade identitet:
Jesper Thornberg , Internetstiftelsen
Lunds kommun om sitt arbete med skyddad identitet: Pernilla Svensson och Kristina Palmström-Schäder, Lunds kommun
Kramfors arbete med skyddad identitet och andra känsliga elevhälsofrågor:  Peyman Vahedi, Ådalsskolan
Panel med huvudmän
 • Maria Jakobsson, digitaliseringsutvecklare, Skellefteå kommun
 • Isak Nyberg, dataskyddsombud, Skellefteå kommun
Panel: Vad behövs och hur kan leverantörerna bidra, moderator: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Markus Brigander, Atea
 • Johan Dalnert, PhenixId
 • Andreas Eng, Eventful
 • Anna Frisk, SchoolSoft
 • Annica Hjalmarsson, IST
 • Håkan Furevik, Admentum
Presentation av mentifrågor
10:35 Paus
10:45 Gruppdiskussioner
Summering av gruppdiskussioner
Panel om fortsatt arbete
12:00
 • Pernilla Svensson och Kristina Palmström-Schäder, Lunds kommun
 • Peyman Vahedi, Ådalsskolan
 • Johanna Karlen, Swedish Edtech Industry