2021-04-27 Personuppgiftshantering: Hantering av skyddade identiteter

Under seminariet diskuteras hur skolans hantering av skyddad identitet påverkas av den snabba digitaliseringen. Att hantera skyddad identitet har sedan länge varit en viktig uppgift för skolan, men vad är viktigt att utveckla för digitala läromedel, lärplattformar och DNP.

Går ett effektivt skydd av personuppgifter att förena med strävan efter en digital likvärdighet i skolväsendet?

Hur ser hotbilden ut vid användning av digitala lärresurser och vad kan göras för att skyddade personuppgifter inte röjs.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

Anmäl dig till seminariet här.

 

Agenda

 

Moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

09:00 Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
  • Om detta och tidigare seminarier
  • Mentifrågor
09:10 Rättsläget/Krav på skolans hantering av skyddade identitet:
Jesper Thornberg , Internetstiftelsen
Lunds kommun om sitt arbete med skyddad identitet: Pernilla Svensson och Kristina Palmström-Schäder, Lunds kommun
Kramfors arbete med skyddad identitet och andra känsliga elevhälsofrågor:  Peyman Vahedi, Ådalsskolan
Panel med huvudmän
Panel: Vad behövs och hur kan leverantörerna bidra, moderator: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
  • Andreas Eng, Eventful
Presentation av mentifrågor
10:30 Paus
10:40 Gruppdiskussioner
Summering av gruppdiskussioner
Panel om fortsatt arbete
12:00