2021-04-27 Personuppgiftshantering: Hantering av skyddade identiteter

Under seminariet diskuteras hur skolans hantering av skyddad identitet påverkas av den snabba digitaliseringen. Att hantera skyddad identitet har sedan länge varit en viktig uppgift för skolan, men vad är viktigt att utveckla för digitala läromedel, lärplattformar och DNP.

Går ett effektivt skydd av personuppgifter att förena med strävan efter en digital likvärdighet i skolväsendet?

Hur ser hotbilden ut vid användning av digitala lärresurser och vad kan göras för att skyddade personuppgifter inte röjs.

 

Anmäl dig till seminariet här.