2021-04-21 E-legitimation för skolan

Under denna tekniknära workshop avhandlas ämnen tillhörande att möjliggöra av en säker inloggning i hela skolans digitala lärmiljö. I Skolfederations tidigare seminarium avhandlades skolans krav på e-legitimationer, och i detta tillfälle diskuteras hur i praktiken en säker inloggning kan genomföras sett till de komplexa krav som ställs. Aktivt deltagande uppmuntras!

Workshopen sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfri.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning till workshop, Pass 1, Pass 3, Fortsatt arbete och forum

Introduktion till E-legitimation – Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen

BankID och ID-växling, vad är det och vad är det inte? – Petter Dahl, Finansiell ID-teknik

Resultat av mentifrågorna – pass 1

Resultat av mentifrågorna – pass 3

Resultat – avslutande mentifrågor

Frågor från chatten finns här

Sammanställning av gruppdiskussioner

 

Agenda

Moderator: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

09:00 – Inledning till workshop: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

09:05 – Introduktion till e-legitimation: Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen

Pass 1: Praktisk hantering av tillitsnivåer

09:20 – Presentation

 • Mentifrågor
 • Gruppdiskussioner

10:00 – Summering av diskussioner

10:05 – Paus

Pass 2: BankID och ID-växling, vad är det och vad är det inte?

10:10 Presentation: Petter Dahl, Finansiell ID-Teknik

 • Om begreppet ID-växling, BankID i tjänsten, Omyndiga och BankID
 • Hur påverkas skolans inloggningsscenarion?
 • Frågestund och allmän diskussion

10:45 – Summering

10:50 – Paus

Pass 3:  Robusthet i autentisering och e-legitimation

10:55 – Introduktion och findings från tidigare seminarium

 • Olika autentiseringsmetoder, olika nyttoområden, målgrupper, reservhantering
 • Mentifrågor
 • Gruppdiskussioner

11:30 – Summering

11:35 – Paneldiskussion: Leverantörer av IdP-lösningar

 • Eventful
 • MobilityGuard
 • Nexus
 • PhenixID
 • Svensk E-identitet

11:45 – Diskussion om fortsatt arbete

11:55 – Sammanfattning

12:00 – Slut