2021-02-23 Planering för digitala nationella prov

 

Skolverket tar fram digitala nationella prov på uppdrag av regeringen. Centralt är att proven ska kunna genomföras och bedömas likvärdigt, rättssäkert och effektivt. Att digitalisera de nationella proven minskar även lärarnas arbetsbörda. Men de digitala proven ställer också nya organisatoriska och tekniska krav på huvudmannen.

Under seminariet redogörs för erfarenheterna från Skolverkets försöksverksamhet och deras fortsatta arbete. De tekniska kraven på huvudmannens infrastruktur diskuteras och då speciellt kraven på inloggning och förmåga att föra över användaruppgifter till Skolverket. Vi undersöker även intresse och möjligheterna till samarbeten för att effektivisera och underlätta arbetet med att leva upp till de krav som digitala nationella prov ställer.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Jan Hylén, Education Analytics

Swedish Edtech Industry: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry

Synergi mellan hantering av DNP och digitala läromedel: Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk

 

Här finns sammanställningen av gruppdiskussionerna

Här finns resultatet av menitfrågorna

Frågor från chatten finns här

 

Agenda

 

09:00 Inledning: Jan Hylén, Education Analytics
 • Introduktion till mentifrågor
Status och planer för digitala nationella prov (DNP): Peter Karlberg, Skolverket
 • Information om registerhållning, IdP, eID för personal
Lärdomar från försöksverksamheten: Jenny Sellberg och Richard Walls, Skolverket
 • Erfarenheter från försöksskolorna
 • Exempel från testomgång 1
Fallstudie med huvudmän från försöksverksamheten
Presentation av diskussionsfråga
Krav på lösningar och leverantör
 • Edtec-kartan och hur leverantörerna kan bidra: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Presentation av Mötesplats DNP, en labb- och samarbetsyta för digitala nationella prov: Leif Johansson, Sunet och Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
Synergi mellan hantering av DNP och digitala läromedel: Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
 • DNP med hjälp av Egil
10:35 Paus
10:45 Redovisning av mentifrågor
Gruppdiskussioner 45 min
Summering av gruppdiskussionerna
Panel: Om fortsatt arbete
 • Anders Eriksson, Vimmerby kommun
 • Jenny Sellberg, Skolverket
 • Mats Gahnström, Västerås stad
 • Peter Karlberg, Skolverket
Sammanfattning
12:00