2021-02-23 Planering för digitala nationella prov

Skolverket tar fram digitala nationella prov på uppdrag av regeringen. Centralt är att proven ska kunna genomföras och bedömas likvärdigt, rättssäkert och effektivt. Att digitalisera de nationella proven minskar även lärarnas arbetsbörda. Men de digitala proven ställer också nya organisatoriska och tekniska krav på huvudmannen.

Under seminariet redogörs för erfarenheterna från Skolverkets försöksverksamhet och deras fortsatta arbete. De tekniska kraven på huvudmannens infrastruktur diskuteras och då speciellt kraven på inloggning och förmåga att föra över användaruppgifter till Skolverket. Vi undersöker även intresse och möjligheterna till samarbeten för att effektivisera och underlätta arbetet med att leva upp till de krav som digitala nationella prov ställer.

Anmäl dig till seminariet här.