2021-02-17 Hantering av appar, del 1 Workshop

Under höstens seminarier har ett stort intresse visats för att samarbetet mellan skolhuvudmän avseende granskningen av appar. Bakgrunden är att skolhuvudmän runt om i Sverige lägger ner mycket tid på att undersöka personuppgiftshantering för samma appar. Det är ett resurskrävande dubbelarbete och det finns gott om samarbetsmöjligheter. Allt ifrån att samordna granskningsresultat till att ta fram gemensamma processer och vitlistor.

Under seminariet diskuteras vad samarbetet för hantering av appar bör omfatta och hur det ska organiseras. Målsättningen är att finna formerna för att under våren ha ett färdigt erbjudande till de huvudmän som är intresserade att delta i en samverkan.

Målgrupp: Skolhuvudmän, förvaltning, juridik, IT

Anmäl dig till seminariet här.

 

Agenda

 

09:00 Inledning
 • Summering av höstens seminarier
 • Förslag till samverkan
 • Introduktion till grupparbete
Grupparbete: Hur ska appar bedömas?
 • Kartläggning av bedömningsarbetet för appar. Resultatet kan bli input till krav på leverantörer
  • Bedömningskriterier och krav:
   • Vilka har ni idag?
   • Vilka borde finnas framöver?
   • Finns det någon ni känner till som arbetet kan utgå ifrån?
Summering av grupparbetet
Summering av mentifrågorna
10:00 Panel med deltagare:
Anna Wolle, Fagersta kommun
Lisbeth Keblanz, Värnamo kommun
Stina Hedlund, Mora kommun
10:10 Paus
10:20 Intro till det andra grupparbetet: Risker
 • Riskidentifiering, riskanalys och riskhantering
10:25 Grupparbete: Risker och åtgärder för att minimera riskerna med appar
 1. Vilka oönskade situationer och händelser finns med skolans hantering av appar?
 2. Hur stora är riskerna för de olika händelserna? För vilka händelser är riskerna störst?
 3. Hur kan vi reducera de största riskerna med apphanteringen?
11:10 Summering av grupparbetet
Panel: Fortsatt samverkan kring apphantering
Jens Almgren Larsen, Uddevalla kommun
Kaisa Humlebo, Sollentuna kommun
Mikaela Johansson, Västerås stad
Sammanfattning
12:00