2021-02-17 Hantering av appar, del 1 Workshop

Under höstens seminarier har ett stort intresse visats för att samarbetet mellan skolhuvudmän avseende granskningen av appar. Bakgrunden är att skolhuvudmän runt om i Sverige lägger ner mycket tid på att undersöka personuppgiftshantering för samma appar. Det är ett resurskrävande dubbelarbete och det finns gott om samarbetsmöjligheter. Allt ifrån att samordna granskningsresultat till att ta fram gemensamma processer och vitlistor.

Under seminariet diskuteras vad samarbetet för hantering av appar bör omfatta och hur det ska organiseras. Målsättningen är att finna formerna för att under våren ha ett färdigt erbjudande till de huvudmän som är intresserade att delta i en samverkan.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

Målgrupp: Skolhuvudmän, förvaltning, juridik, IT

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning och sammanfattning av tidigare seminarium samt mentiundersökning

Redovisning av mentifrågor ställda innan seminariet

Redovisning av mentifrågor ställda under seminariet

Frågor till grupparbete 1 (pdf att ladda ner)

Här finns sammanställningen av anteckningarna

Frågor från chatten finns här

 

Agenda

09:00 Inledning
 • Summering av höstens seminarium om apphantering och förslag på samarbete: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
 • Mentifrågor: Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
 • Introduktion till gruppdiskussion: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
Grupparbete: Hur ska appar bedömas?
 • Bedömningskriterier och krav för appar:
  • Vilka har ni idag?
  • Vilka borde finnas framöver?
  • Finns det någon kommun som ni känner till som arbetet kan utgå ifrån?
 • På vilket sätt skulle leverantörer kunna bidra med information
Summering av grupparbetet
Panel med deltagare:
Anna Wolle, Fagersta kommun
Lisbeth Keblanz, Värnamo kommun
Jens Almgren Larsen, Uddevalla kommun
Stina Hedlund, Mora kommun
10:20 Paus
10:30 Intro till det andra grupparbetet: Risker
   
10:35 Grupparbete: Syfte, mål och riskhantering
 1. Vad är syftet med samarbetet rörande hantering av appar och vilka mål bör de ha
 2. Risker med hantering av appar
  1. Riskidentifiering: Vilka oönskade händelser och situationer kan uppstå vid skolans hantering av appar
  2. Riskhantering: Hur kan de största riskerna reduceras
Summering av grupparbetet
Panel: Fortsatt samverkan kring apphantering
Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
Kaisa Humlebo, Sollentuna kommun
Mikaela Johansson, Västerås stad
Sammanfattning av fortsatt arbete
12:00