2021-02-09 Digitala läromedel – från val till undervisning

I takt med att digitala läromedel blir allt viktigare ställs ökade krav på skolhuvudmannens hantering av dem. Seminariet behandlar hur skolhuvudmannen kan utveckla en effektiv och smidig process för hantering av digitala läromedel.  Vi tar utgångspunkt i den modellprocess som SIS utarbetar inom arbetsgruppen för Digitala lärresurser (TK450/AG6).

Hur bör processen implementeras och vilka delar kan automatiseras? Vilka är de närliggande målen? Och vad behöver göras närmast för att föra arbetet framåt?

Seminariet är en fortsättning på seminariet den 4 nov 2020.

Seminariet sker digitalt i videokonferenssystemet Zoom och är kostnadsfritt.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Digitala läromedel – från val till undervisning: Johanna Karlén, Swedish Edtech

Att beställa det man behöver: Andreas Galistel, Läromedia

Flöde läromedelstjänst: Leo Eriksson, Göteborgsregionen

Sambruks arbete från ax till limpa: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk

Digitala läromedel – från val till undervisning: Per Pennegård, Ängelholms kommun

Här finns sammanställningen av diskussionsfrågorna

Här finns resultatet av mentifrågorna

Frågor från chatten finns här

 

Agenda

 

09:00 Inledning:  Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
09:10 Från val av digitala läromedel till inloggning, en modellprocess:
Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • SIS TK450/AG6 arbete att definiera processen samt ta fram tekniska standarder där så behövs
Vad är en ”Beställningsportal” och status för BoL-projektet:
Andreas Galistel, Läromedia och Leo Eriksson, Göteborgsregionen
Panel: Vilka beställningsportaler kan förväntas?
 • Andreas Galistel, Läromedia
 • Gabriel Wallén, Skolon
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Leo Eriksson, Göteborgsregionen
 • Mats Pålsson, Markaryds kommun
Sambruks arbete från ax till limpa i praktiken: Britta Sandblom och Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
 • Erfarenheter och utmaningar under den praktiska resan från val till undervisning: Per Pennegård, Ängelholms kommun
Panel: Hantering av affärsmodeller
 • Anna Tranell, Natur o Kultur
 • Gustaf Olsson, NE
 • Joke Palmkvist, Studi
 • Marcus Ander, Gleerups
 • Marcus Billström, Majema
10:30 Paus
10:40 Gruppdiskussioner
Summering av gruppdiskussionerna
Panel: Om fortsatt arbete
 • Andreas Galistel, Läromedia
 • Leo Eriksson, Göteborgsregionen
 • Jens Persson, Uppsala kommun
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
Sammanfattning av dagen
12:00