2021-02-09 Från val till undervisning

I takt med att digitala läromedel blir allt viktigare ställs ökade krav på skolhuvudmannens hantering av dem. Seminariet behandlar hur skolhuvudmannen kan utveckla en effektiv och smidig process för hantering av digitala läromedel.  Vi tar utgångspunkt i den modellprocess som SIS utarbetar inom arbetsgruppen för Digitala lärresurser (TK450/AG6).

Hur bör processen implementeras och vilka delar kan automatiseras? Vilka är de närliggande målen? Och vad behöver göras närmast för att föra arbetet framåt?

Seminariet är en fortsättning på seminariet den 4 nov 2020.

Anmäl dig till seminariet här.

 

Agenda

 

 

Panel: Beställningsportaler

09:00 Inledning:  Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
09:10 Modellprocess och AG06 – arbete med standarder för
digitala läromedel: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
Vad är en ”Beställningsportal” och vad är status för BoL-projektet: Andreas Galistel, Läromedia
Panel: Vilka beställningsportaler finns
  • Andreas Galistel, Läromedia
  • Gabriel Wallén, Skolon
  • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
  • Mats Pålsson, Markaryds kommun
Panel: Behov av att hantera Affärsmodeller
  • Anna Tranell, Natur o Kultur
  • Joke Palmkvist, Studi
  • Marcus Ander, Gleerups
  • Marcus Billström, Majema
Sambruks arbete från ax till limpa i praktiken: Britta Sandblom och Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
10:30 Paus
10:40 Gruppdiskussioner
Summering av gruppdiskussionerna
Panel: Om fortsatt arbete
  • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
Sammanfattning av dagen
12:00