2021-02-02 Förberedelse för digitala nationella prov

När: 2 februari 2021
Tid: Kl. 14:00-15:30
Hur: Via distans. Länk publiceras i god tid innan eventet!

Seminariet Förberedelse för digitala nationella prov (DNP) 2023 riktar sig till mindre friskolor som behöver förbereda sig för att ansluta till Skolverkets provplattform för DNP.

För att kunna ansluta till Skolverkets provplattform för digitalt nationellt prov behövs digitala enheter, lokalt nätverk och bredbandsuppkoppling. Därutöver behövs även en säker funktion för inloggning (IdP) och förmåga att föra över användaruppgifter till Skolverket. På detta seminarium diskuteras Skolverkets krav för inloggning till Skolverkets provplattform och vilka lösningsalternativ som finns utgående från huvudmännens olika förutsättningar.

På seminariet medverkar talare från Skolverket och Internetstiftelsen.

Anmäl dig redan nu genom att fylla i formuläret och klicka på skicka! Agenda och innehåll publiceras så snart det är möjligt.

Vi genomför en undersökning

Hjälp oss att förbereda seminariet genom att samtidigt som du anmäler dig, besvara frågorna i formuläret om er skolmiljö och era förutsättningar för att ansluta till Skolverkets provplattform. Även om ni inte har möjlighet att delta denna gång är vi tacksamma om ni besvarar frågorna så att vi kan ta fram bra vägledningar.

Fler seminarietillfällen kommer.

 

AGENDA

Moderator: Staffan Hagnell Internetstiftelsen

14:00 Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
Andreas Arvidsson, Friskolornas Riksförbund
Summering av hösten: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
Introduktion av mentifrågor: Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
14:10 Digitala nationella prov: Aras Kazemi, Skolverket
Introduktion till gruppdiskussionerna: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
14:40 Gruppdiskussioner
  • Vilka är de obesvarade frågorna som ni behöver svar på
  • Vilka är era utmaningar?
  • Vad önskar ni nu hjälp med för att komma vidare?
Summering av gruppdiskussionerna
Panel: Fortsatt arbete
Sammanfattning av dagen
15:30