2021-02-02 Förberedelse för digitala nationella prov

När: 2 februari 2021
Tid: Kl. 14:00-15:30
Hur: Via distans. Länk publiceras i god tid innan eventet!

Seminariet är fullbokat

 

Seminariet Förberedelse för digitala nationella prov (DNP) 2023 riktar sig till mindre friskolor som behöver förbereda sig för att ansluta till Skolverkets provplattform för DNP. Seminariet arrangeras tillsammans med Friskolornas Riskförbund.

 

För att kunna ansluta till Skolverkets provplattform för digitalt nationellt prov behövs digitala enheter, lokalt nätverk och bredbandsuppkoppling. Därutöver behövs även en säker funktion för inloggning (IdP) och förmåga att föra över användaruppgifter till Skolverket. På detta seminarium diskuteras Skolverkets krav för inloggning till Skolverkets provplattform och vilka lösningsalternativ som finns utgående från huvudmännens olika förutsättningar.

På seminariet medverkar talare från Skolverket och Internetstiftelsen.

Fler seminarietillfällen kommer.

 

Presentationer:

Inledning: Internetstiftelsen

Tekniska förberedelser för digitala nationella prov: Skolverket

Sammanställning av anteckningar från gruppdiskussionerna

Mentifrågorna och svar finns här

Frågor från chatten finns här

 

AGENDA

 

Moderator: Andreas Arvidsson, Friskolornas Riksförbund och Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

14:00 Inledning moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 • Inledning: Andreas Arvidsson, Friskolornas Riksförbund
 • Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
  • Summering av höstens arbete med huvudmän med mera
  • Summering av enkäten
 • Intro mentifrågor: Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
14:10 Digitala nationella prov och försöksverksamheten: Richard Walls, Skolverket
Erfarenheter från federationsanpassning av Google och Microsoft: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
Genomgång av mentifrågorna: Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
Intro till gruppdiskussionerna
Gruppdiskussioner
 • Vilka är era största utmaningar för att förbereda er för DNP?
 • Vilka tjänster och lösningar vill ni ha av leverantörerna för att hantera DNP? Kan ni formulera krav på dem?
Summering av gruppdiskussioner
Andreas Arvidsson, Friskolornas Riksförbund
Panel: Om fortsatt arbete
 • Andreas Arvidsson, Friskolornas riksförbund
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech
 • Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
 • Richard Walls, Skolverket
15:30