2021-01-26 Skolfederation och DNP – event för leverantörer av IdP:er

OBS! Seminariet är inställt och går inte att anmäla sig till!

Skolfederation genomför under våren seminarier som riktar sig till skolhuvudmän som behöver förbereda sin organisation för digitala nationella prov och dess krav som Skolverket ställer på registerhantering, identitetshantering och multifaktorinloggning för lärare.

Det går bra att redan nu anmäla sig till seminarierna. Agenda och innehåll publiceras å snart det är möjligt.

Anmäl dig här.