2020-12-08 Samverkan och fortsatt stöd för skolans digitalisering

Under terminens sista seminarium summerar vi höstens möten. Vi ber olika aktörer presentera sina tankar och planer för att stödja skolans digitalisering. I gruppdiskussionerna lyfter vi höstens hetaste ämnen och frågar oss vad huvudmannen bäst bör göra under 2021 förbereda och utveckla sin hantering av DNP, digitala läromedel och personuppgifter.

Datum: 2020-12-08
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Anmäl dig här.

Här finns presentationer från seminariet att läsa och ladda ner

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Sammanställning från seminarieserien hösten 2020: Jan Hylén, Education Analytics

Skolverkets sektorsansvar for skolväsendets digitalisering: Jessika Paulsson och Lotta Ramqvist Iderbring, Skolverket

Det här kan vi arbeta vidare med under 2021: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk

 

Här finns mentifrågorna och svar att ladda ner.

Frågor från chatten finns här

 

AGENDA

 

09:00 Inledning
Inledning – Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
Intro av mentifrågor
Summering av höstens seminarier
Skolans utmaningar, slutsatserna från höstens seminarier – Jan Hylén, Education Analytics
Genomgång av enkäten ”Vilka ämnen är viktigt att vi tar upp under våren”? – Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 
Aktörerna om fortsatt samverkan och stöd för skolans digitalisering
Skolverkets sektorsansvar för skolväsendets digitalisering – Jessika Paulsson och Lotta Ramqvist Iderbring, Skolverket
  • Frågor och svar
Det här kan vi arbeta vidare med under 2021 – Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
Planer och tankar – Johanna Karlén, Swedish Edtech
Den nya överenskommelsen med regeringen – Mikael Svensson, SKR
 
Presentation av mentifrågorna
 
Panel med flitiga deltagare reflekterar över höstens seminarier
 
 
10:35 Paus
   
10:45 Gruppdiskussioner : Planer för 2021
1) Vad är viktigast för er att göra under 2021 för att:
  • förbereda sig för DNP
  • utveckla hanteringen av digitala läromedel
  • utveckla hanteringen av appar
2) Hur kan ni som huvudmän bäst samverka kring dessa frågor under 2021?
 
Summering av gruppdiskussioner
   
Panel – Fortsatt arbete
Jenny Sellberg, Skolverket
Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
Andreas Arvidsson, Friskolornas Riksförbund
Sammanfattning
     
12:00 Slut