2020-11-25 Personuppgiftshantering i appar

För att förhindra en felaktig behandling av personuppgifter i appar lägger skolhuvudmän runt om i Sverige ner mycket tid på att undersöka samma appar.

Under seminariet undersöks möjligheten att effektivisera arbetet hos huvudmännen genom en samverkan kring bedömning av appar. Det finns gott om samarbetsmöjligheter, allt ifrån att samordna dagens spridda forum där granskningsresultat delges till att ta fram gemensamma kravställning på leverantörernas appar och tjänster.

Seminariet riktar sig till alla skolhuvudmän, kommunala såväl friskolor och leverantörer som vill utbyta erfarenheter och bidra till utvecklingen. Ambitionen är utöver att lära av varandra även att komma vidare med praktiska samarbeten kring bedömning av appar. Seminariet genomförs under ledning av Föreningen Sambruk.

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-11-25
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Presentationer

Lunds Kommuns Whitelist

Sala kommuns arbete med personuppgiftshantering i appar

Digitala lärresurser, Göteborgs grundskoleförvaltning

 

Läs sammanställda anteckningar från gruppdiskussionerna här.

Resultatet från menitfrågorna hittar du här.

Frågor från chatten finns här

 

AGENDA

09:00 Inledning
Fallstudier – hantering av appar
  • Lund kommuns White List för appar – Henrik Salling, Lunds kommun
  • Sala kommuns arbete med personuppgiftshantering i appar – Johan Melin och Jonas Bondesson, Sala kommun
  • Göteborgs grundskoleförvaltnings processkarta för inköp av digitala lärresurser – Gerd Polheimer, Göteborgs grundskoleförvaltning
Panelsamtal: Utmaningar och förbättringsmöjligheter!
Johanna Karlén, Swedish Edtech
Henrik Salling, Lunds kommun
Johan Melin, Sala kommun
Jonas Bondesson, Sala kommun
Gerd Polheimer, Göteborgs grundskoleförvaltning
Introduktion till gruppdiskussioner
 
10:25 Paus 10 min
 
Gruppdiskussioner – hur samverka om granskning av appar?
 
  • Hur kan Göteborgs, Salas och Lunds process anpassas för att passa din kommun ?
  • Vilka aspekter kan man samverka kring för att ta fram en vitlista?
  • Hur bör fortsatt arbetet koordineras?
 
Summering av gruppdiskussioner
   
Panel – Vision, lösningar och fortsatt arbete
Johanna Karlén, Swedish Edtech
Henrik Salling, Lunds kommun
Johan Melin, Sala kommun
Jonas Bondesson, Sala kommun
Gerd Polheimer, Göteborgs grundskoleförvaltning
 
Sammanfattning
     
12:00