2020-11-18 Autentisering för inloggning till digitala tjänster i skolan

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-11-18
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Anmäl dig här.

 

AGENDA (Med reservation för ändringar)

09:00 Inledning
Presentation, panel och mentifrågor
10:30 Gruppdiskussioner
Summering av gruppdiskussioner
   
Panel – Vision, Lösningar och fortsatt arbete
Sammanfattning
     
12:00 Slut