2020-11-18 Autentisering för inloggning till digitala tjänster i skolan

När användningen av digitala läromedel- och prov ökar, så ökar också kraven på användarnas säkerhet. Skolan hanterar dagligen stora mängder känsliga personuppgifter i många olika digitala tjänster och system och det är av stor vikt att autentiseringen lever upp till de krav som ställs av GDPR. Skolverket som har regeringens uppdrag att digitalisera nationella proven kommer att ställa krav på en säker autentisering för pedagoger och personal som behöva nå provtjänsten i vilken eleverna ska göra sina digitala nationella prov. Hur den lösningen kommer att se ut är inte bestämt idag, men det är skolhuvudmannens ansvar att tillgodose en säker autentisering för personalen till 2023 när digitala nationella prov är verklighet.

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-11-18
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Autentisering för inloggning till digitala tjänster i skolan – Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

eID för medarbetare – Eva Sartorius, DIGG

Autentisering för inloggning till Skolverkets provtjänst – Aras Kazemi och Edin Nuhic, Skolverket

Digital identitet för studenter Leif Johansson, Sunet

Stark autentisering i skolans digitala miljö – Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun

 

Här finns sammanställningen av anteckningarna

Frågor från chatten finns här

Resultat av mentifrågorna finns här

 

AGENDA

09:00 Inledning
Krav på skolhuvudmannens autentisering:
eID för skolpersonal – Eva Sartorius, DIGG
Vilka krav ställer Skolverket på försöksskolorna? Skolverket
eduID som autentiseringslösning – Leif Johansson, SUNET
Fallstudie
   
  Pilot med stark autentisering – Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
   
  Panelsamtal
   
  Eva Sartorius, DIGG
  Skolverket
  Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
  Håkan Persson, Haninge kommun
  Jan-Erik Schuch, Unikum
   
10:20 Paus
10:30 Gruppdiskussioner
   
Sammanfattning av gruppdiskussionerna
Panel: Vision, lösningar och fortsatt arbete
     
12:00    Sammanfattning