2020-11-04 En effektiv beställningsprocess för digitala lärresurser

Seminariet behandlar förutsättningar och möjligheter för Skolhuvudmän att etablera en effektiv process för sin hantering av digitala läromedel.

Utgångspunkten för seminariet är dels det nationella arbetet som SIS TK450 startar nu och dels BoL-gruppens (Beställning och Leverans) arbete med att ta fram API:er mellan webbshopar (portaler) och läromedelsproducenter. Gruppen arbetar under ledning av Sambruk och driver nu ett praktiskt implementationsarbete. Under seminariet ställer vi oss frågan vad status är för BoL-gruppens arbete och vad som därutöver krävs av huvudmannen för att bygga sin process för en effektiv och smidig hantering av digitala läromedel.

Seminariet är en uppföljning av erfarenhetsutbyte i Göteborg den 27 maj med rubriken ”Effektiv hantering av digitala läromedel”, där BoL-gruppen presenterade sitt arbete

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-11-04
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Presentationer

Inledning Internetstiftelsen
Flöde för läromedelstjänst – Göteborgsregionen
Digital beställning – Markaryds kommun
SIS TK450/AG6: Nationellt arbete med beställning och leverans av digitala lärresurser – Swedish Edtech Industry

Läs sammanställningen av anteckningarna här.

Mentifrågorna finns här.

Frågor från chatten finns här

 

AGENDA

09:00 Inledning
Kort summering av tidigare aktiviteter
 
Arbetet med en effektiv beställning av digitala läromedel
 • Förslaget till lösning och roadmap – Leo Eriksson, Göteborgsregionen
 • Vision för en smidig och effektiv beställnings- och leveransprocess för digitala läromedel – Andreas Galistel, Läromedia
 • Inköpsportaler, koppling till Egil och SS12000 för leverans av licenser till elever i undervisningsgrupp – Mats Pålsson, Markaryds kommun
 • SIS TK450/AG6: nationellt arbete med beställning och leverans av digitala lärresurser – Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
Mentifrågor
   
Panel: Ett effektivt utvecklingsarbete för sektorn
Deltagare:
Andreas Galistel, Läromedia
Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
Johanna Karlén, Swedish Edtech
Leo Eriksson, Göteborgsregionen
Mats Pålsson, Markaryd kommun
Sebastian Matuska, Skolon
Åsa Gustavsson, Höglandets It
 
Paus (10 min)
     
Gruppdiskussion
För huvudmans process för hantering av digitala läromedel beskriv följande:

 1. Syftet och mål
 • Vad är syftet och vilka är målen för att automatisera beställnings- och leveransprocessen?
 • För vem och vilket behov?
 1. Utformning
 • Vad ska processen omfatta?
 • Vad bör automatiseras och vad kan utelämnas?
 • Hur ska ett köp kopplas till en slutanvändare, till elev eller till lärare?
 • Vilken information behöver hanteras av lösningen (användaruppgifter etc)
 • Vilka andra system hos huvudmannens berörs, t.ex. ekonomi, skoladmin, lärplattformar etc?
 1. Kravställning
 • Krav på vilka leverantörer? Krav på ”webbshopar” (licensportalerna), krav på andra leverantörer?
 • Vilka krav bör huvudmannen ställa på leverantörers lösningar för hantering av digitala läromedel?
 • Krav rörande hanteringen av elevuppgifter och annan information
 1. Samverkan
 • Vilken fortsatt samverka är önskvärd för att utveckla huvudmannens beställnings- och leveransprocess?
 
Genomgång av gruppdiskussionerna
 
Avslut och fortsatt arbete