2020-11-04 Standardiserad beställningsprocess för digitala läromedel

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-11-04
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Anmäl dig här.

 

AGENDA (Med reservation för ändringar)

09:00 Inledning
Välkommen!
Kort summering av tidigare aktiviteter
 
Arbetet med en standardiserad beställning av digitala läromedel
Förslaget till standard och roadmap: Leo Eriksson, Göteborgsregionen
Vision för en effektiv hantering av digitala läromedel
 
Mentifrågor
   
Panel: Ett effektivt standardiseringsarbete för sektorn 
Frågor:
Vilket problem ska standardiseringen lösa och vad är era respektive mål för arbetet?
Hur driva ett effektivt standardiseringsarbete för sektorn?
Relation till SS12000?
Vem ska ansvara för vad?
Deltagare:
Leo Eriksson, Göteborgsregionen
Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
M.fl
 
Paus (10 min)
     
Gruppdiskussion
Löser det nuvarande standardiseringsarbete era problem?
Vilka är era krav och önskemål på en standardiserad beställningsprocess?
Vad önskar ni få ut av ett fortsatta samverkan för en standardiserad beställningsprocess?
 
Genomgång av gruppdiskussionerna
 
Avslut och fortsatt arbete