2020-10-28 Praktisk hantering av PuB-avtal

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-10-28
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Anmäl dig här.

 

AGENDA (Med reservation för ändringar)

09:00 Inledning – presentation av status
Välkommen!
Kort summering av höstens arbeten
Presentation av skolhuvudman
Skolhuvudman som delar med sig av sitt arbete med PuB-avtal
Panel. – problembeskrivning
    Skolhuvudman
    Tjänsteleverantör: Gleerups, Lars Åkerblom
    Samordnare
   
Mentifrågor
10:00 Paus 10min
     
Gruppdiskussioner
Vilka är problemen med dagens hantering av PuB-avtal?
Vad kan göras för att effektivisera hanteringen?
Vad bör vi samverka kring?
Summering av gruppdiskussionerna
Panel – Vision och Lösningar
Frågor:
Reflektion över gruppdiskussionerna
Förslag på fortsatt arbete
Deltagare:
Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
Andreas Galistel, Läromedia
Johanna Karlén, Swedish Edtech
Sammanfattning och avslut