2020-10-28 Praktisk hantering av PuB-avtal

Under seminariet undersöks möjligheten att samverka mellan skolhuvudmän om personuppgiftsbiträdesavtal och intresset för möjligheten att gemensamt utveckla huvudmännens processer. Under vårens erfarenhetsutbyte i Västerås visades ett stort intresse för frågan som nu detta seminarium följer upp i syfte att organisera ett samarbete. Ambitionen med seminariet är att komma vidare med ett praktiskt samarbete under ledning av Föreningen Sambruk. Seminariet riktar sig till alla skolhuvudmän, kommunala såväl friskolor och leverantörer som vill utbyta erfarenheter och bidra till utvecklingen.

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-10-28
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Eventet är fullbokat

Presentationer

Inledning av Britta Sandholm, Föreningen Sambruk
Lunds arbete med PuB-avtal, Henrik Salling
Göteborgs grundskoleförvaltnings arbete med PuB-avtal, Gerd Polheimer
Läromedias arbete med PuB-avtal, Andreas Galistel

Anteckningarna från gruppdiskussionerna finns här.

Mentifrågor

2020-10-28 Mentifrågor till Praktisk hantering av PuB-avtal

Frågor från chatten finns här

 

AGENDA

09:00 Inledning 
09:10 Skolhuvudmännens process med hantering av PuB-avtal
  • Ur skolhuvudmannens perspektiv
    • Henrik Salling, Lunds kommun
    • Gerd Polheimer, Göteborgs grundskoleförvaltning
  • Ur tjänsteleverantörens perspektiv – Andreas Galistel, Läromedia
09:50 Panel 10min
   
    Henrik Salling, Lunds kommun
    Gerd Polheimer, Göteborgs grundskoleförvaltning
    Andreas Galistel, Läromedia
    Johanna Karlén, Swedish Edtech
   
Mentifrågor
Introduktion till gruppdiskussioner
10:30 Paus 10min
     
   
10:40 Gruppdiskussioner 45min
Vilka är era problem med dagens hantering av PuB-avtal?
Vilka delar kan man samverka kring?
Hur organisera ett fortsatt samarbete?
Summering av gruppdiskussionerna
Panel – Vision och Lösningar
Deltagare:
Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
Lars Åkerblom, Gleerups
Gerd Polheimer, Göteborgs grundskoleförvaltning
Sammanfattning och avslut
12:00