2020-05-27 Erfarenhetsutbyte i Göteborg

Effektiv hantering av digitala läromedel

Göteborgsregionen (GR) stod värd för detta, sist i raden av vårens erfarenhetsutbyten. Programmet var som tidigare, fulltecknat med presentationer, panelsamtal och gruppdiskussioner. En och annan mentifråga klämde vi in, som deltagarna fick svara på.

De frågor som panelen fick resonera om var:

-Hur ser ni på behovet av att hantera digitala läromedel? Är ”Spotify” för läromedel en bra vision?
-Vad behövs för att få till det?
-Vilka planer har ni för att få till en likvärdighet mellan alla era skolor?
-Vilka planer har ni för att upprätthålla god kvalitet och säkerhet på elevuppgifter?
-Hur ser ni på digital samverkan kring digital infrastruktur och lösningar för skolan?

Till gruppdiskussionerna hade vi förberett följande frågor:

-Vad gick bra hos er under vårens snabba digitalisering av skolan?
-Vilka är de främsta utmaningarna ni ställts inför när det gäller hantering av digitala läromedel i samband med vårens utmaningar?
-På vilket sätt hanterar ni dessa utmaningar idag?
-Hur ser ni att dessa utmaningar skulle kunna hanterats på bästa sätt, utifrån samordnande tänk?

Eftermiddagens frågor till grupperna:

-Vad tar ni med er från dagen?
-Vad planerar ni göra för en effektiv hantering av digitala läromedel?
-Vilka fortsatt gemensamma aktiviteter ser du behövs för den svenska skolan?
-Vad bör huvudmän, leverantörer, Skolverket, SKR mfl bidra med?

Sammanställning av gruppdiskussionerna (PDF) Vänligen notera att anteckningarna är anonymiserade.

Presentationer från dagen

Här nedan publicerar vi presentationerna som gjordes och allt material som producerades, det vill säga frågor som ställdes i chatten (anonymiserat men inte redigerat) och de länkar som deltagarna valde att dela med sig, även där i chatten.

GR’s läromedelstjänst erbjuder huvudmän att på ett och samma ställe köpa in digitala och fysiska läromedel.

GR’s Läromedelstjänst

Skolverkets presentation om digitalisering av nationella prov (Presentationen gjorde Skolverket under eventet i Göteborg. Bilderna förstås bäst i samband med muntlig presentation).

Presentation om Skolfederation

Sammanställning av gruppdiskussionerna (PDF)

Här hittar ni resultatet från mentifrågorna.

Frågor från chatten finns här.

Skolverkets lista med attributsprofil (attributprofilerna finns på sidan 49, 50 och 51)

API:er för beställnings och leveransprocessen Föreningen Sambruk

Skolverket – digital kompetens i undervisning

Swedish Edtest

Branschrapport 2020: Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech – en bransch mitt i stormens öga

Programmet för dagen

09:00 GR hälsar välkommen
– Problemformulering och förväntan på dagen
– GR’s arbete med digitala läromedel
09:55 Panelsamtal – reflektioner om effektiv hantering av digitala läromedel
10:15 PAUS
10:30 Summering av tidigare erfarenhetsutbyten och
10:45 Distansundervisning och tilldelning av digitala läromedel
– Gruppsamtal: Erfarenheter från vårens snabba behov av distansundervisning
och tilldelning av digitala läromedel
11:30 – Redovisning av gruppsamtalen
12:00 LUNCH
13:00 Digitala nationella prov
– Skolverket om digitala nationella prov DNP
– Frågor
13:50 PAUS
14:00 Samtal: Vad behöver vi göra inför höstterminen och vem gör vad?
– Grupparbete
– Redovisning av gruppsamtalen
14:50 Summering av dagen
– GR om fortsatt arbete
15:00 Slut!