2020-04-29 Uppföljning av Lösningar för skolans personuppgiftshantering

Uppföljning av Lösningar för skolans personuppgiftshantering

Det här eventet gick av stapeln som ett distansmöte. Det var många som ville återkoppla till erfarenhetsutbytet i Västerås den 19 februari i år och agendan var späckad med såväl presentationer som utrymme för gruppdiskussioner.

Här nedan har vi publicerat de presentationer som gjordes under eventet men även en sammanställning av diskussionsfrågorna:

Sammanställning av diskussionsfrågor från erfarenhetsutbytet i Västerås 19 februari

Skolverkets presentation om digitala nationella prov

Resultat från menitfrågor som ställdes under dagen

PDF med frågor via chatten