2020-02-19 Erfarenhetsutbyte i Västerås

Lösningar för skolans personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering inom skolan blir en allt större fråga när nu skolans processer digitaliseras. Inte minst aktualiserar Skolverkets digitaliserade nationella prov behovet av att hitta effektiva lösningar. Eventet lockade över 80 personer och det var många olika utgångslägen där några skolhuvudmän har kommit igång med arbetet medan andra menar att mycket arbete återstår.

Västerås stad stod som värd för ett erfarenhetsutbyte den 19 februari och nedan kan du ta del av de presentationer som gavs under dagen.

Västerås Stad – Personuppgiftshantering i Västerås

Föreningen Sambruk – Säker hantering av personuppgifter inom skolan för extern kommunikation

Göteborgsregionen (GR) – Digital licenshantering

Uppsala kommun – Uppsala kommuns inloggningslösningar

Palle Girgensohn – SS 12000

Staffan Hagnell – Skolfederation

Det var bra mycket bra diskussioner under dagen och nedan har vi publicerat (tämligen oredigerat) en summering.

Summering av gruppsamtal vid ERFA i Vasteras 2020

Agenda för Lösningar för skolans personuppgiftshantering

09.00 Registrering, kaffe och mingel
10.00 Västerås hälsar välkommen!
10.15 Skolfederations roll
10.20 Status för arbetet med skolans persondata
Uppsalas arbete med hantering av persondata
Panel med några myndigheter och skolhuvudmän
11.00 Samtal om skolans utmaning med personuppgiftshantering
12.00 Lunch
13.00 Lösningar för personuppgiftshantering i Västerås stad
13.30 Vad innebär SS 12000 för att underlätta skolans hantering av
personuppgifter?
14.00 Panelsamtal med några myndigheter och skolhuvudmän
14.30 Kaffe
14.50 Samtal: Tankar och idéer om lösningar
15.50 Summering
16.00 Slut