KSLs erfarenhetsutbyte om Skolfederation, Sambi och federativa lösningar

Datum: 19 maj 2015
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm, uppgång A 9 tr

En viktig del av skolans digitala utveckling är att förenkla tillgången till digitala tjänster. KSL arrangerar för sina medlemmar, tillsammans med .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), ett erfarenhetsutbyte om Skolfederation och federativa lösningar. Syftet är att stämma av utvecklingen, erfarenheter och behov av konkret samverkan.

Seminariet riktar sig både till de som arbetar med Skolfederation i kommunerna, och till dem i dessa kommuner som är intresserade och vill veta mer.

Agenda

13.00 Status och planer

 • Regional samverkan, pågående arbete och planer, Jens Lindh, KSL
 • Skolfederation och Sambi, Staffan Hagnell, Robert Sundin, .SE
 • Laget runt – Vad som är på gång!

14.00 Diskussionspass 1 – Det kommunala perspektivet

 • Problem och möjligheter med de federativa lösningarna.
  • Vad krävs för att vi ska få ut en nytta av Skolfederation?
  • Hur bygga vidare på den pilot för Sambi som Stockholms stad och SLL nu genomför?
  • Hantera Sambis krav på tillit?
  • Redovisning

14.45 Kaffe

15.00 Diskussionspass 2 – Det regionala perspektivet

 • Vilka regionala tjänster vill ni se
  • Behov och möjligheter av regional samverkan
  • Regional samverkan kring WiFi?
  • Redovisning

15.45 Summering

 

16.00 Slut